Privacyverklaring

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het waarborgen van de privacy.
Contactgegevens:
info@televisietuin.nl
https://www.zwolleinfo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Televisietuin Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige (persoons)gegevens die u ons actief verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Televisietuin Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stichting Televisietuin Zwolle analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Het afhandelen van betaling in geval van donatie.
– Stichting Televisietuin Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Televisietuin Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Televisietuin Zwolle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Televisietuin Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: E-mail gegevens: 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Televisietuin Zwolle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het beantwoorden van uw vragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Televisietuin Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Met betrekking tot het contactformulier: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Stichting Televisietuin Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Televisietuin Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@televisietuin.nl