Disclaimer voor Zwolle info – Stichting Televisietuin Zwolle

Niets uit deze website en/of achterliggende media bestanden, zoals tekst, foto-,video-, en filmmateriaal, alsmede (handels)namen mogen worden verveelvoudigd, (her)gebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in een (soortgelijke) beeldbank en/of op een (eigen) website, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Televisietuin Zwolle.

info@televisietuin.nl

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

© televisietuin.nl l alle rechten voorbehouden l September 2021.